Management

Prof XU Guo Qin

Prof XU Guo Qin

Director
Dr XIE Xianning

Dr XIE Xianning

Associate Director (Research & Administration)
Mr HUI Kwok Leong

Mr HUI Kwok Leong

Associate Director (Enterprise)
Mr Kidd ZHANG

Mr Kidd ZHANG

Assistant Director (Education)
Ms Cristina XU

Ms Cristina XU

Assistant Director (Enterprise)